logo
Foshan City Nanhai District Nantong printing machine Co.Ltd
Sản Phẩm chính: Cắt giấy máy, máy gấp, chết cắt máy, nhăn máy, thủng máy
Sẵn sàng Để Tàu
450,00 US$ - 468,00 US$
Shipping: 47,44 US$/Cái
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
14 sold
2.230,00 US$ - 3.100,00 US$
Shipping: 137,67 US$/Bộ
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
4 sold
200,00 US$
Shipping: 32,13 US$/Cái
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
1 sold
450,00 US$ - 468,00 US$
Shipping: 47,44 US$/Bộ
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
4 sold
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm